קטגוריה: עבודה

התקנת שלטים המסדירים חנייה – בתשלום

בקרוב (אישאללה) יודפסו השלטים המסדירים את החנייה וההורדה, מחפשים מתקין/ה – בתשלום. מדובר בשני שלטים באזור ההורדה בלבד ושלט אחד בכל אחד מאזורי החנייה, סה"כ 4 שלטים. התמחור יכלול בזנטים וגם עבודה. בהתאם לנוהל רכש, יש עדיפות לאנשי הקהילה. אנו מקווים לבצע את ההתקנה בחצי הראשון של השבוע הבא, אנא העבירו תמחור במייל לרותם