קטגוריה: פנייות לועד

יונה רייטמן – ביקורת על החלטה שהתקבלה ובקשה לבטלה

לפני מספר שנים, התקבלה החלטה ששכר הלימוד עבור ילד יחיד במשפחה של הורה יחידני יהיה זהה לשכר הלימוד כפי שמשולם עבור ילד שני. ההחלטה הזו התקבלה לאחר דיון ארוך שנמשך במשך שתי ישיבות הוועד (!), בהן הצגתי את העמדה שיש להשוות התנאים כאמור (כי הקושי של שני הורים לפרנס, לטפח ולחנך משפחה עם שני ילדים, מן הסתם אינו עולה על מאמציו של הורה יחידני שממלא בעצמו את כל התפקידים). לא מדובר בקבלת הקלה או הנחה מיוחדת או נוספת אלא אך ורק השוואת התנאים עם כלל משפחות הקהילה. בסוף הדיון ולאחר שמיעת טיעונים רבים, בעד ונגד, התקבלה ההצעה בהצבעה חוקית.

לאחרונה – ולגמרי במקרה – נודע לי כי בישיבת הוועד מיום 14.6.12, הנושא עלה שוב לדיוון בוועד העמותה. להמשיך לקרוא